Dalibor Perkoviæ


Fizika
(beta-verzija)

Ova stranica i sav sadržaj na njoj su neslužbeni

 • Dva zadatka - tlak, sila i tok tekućine

  Nuklearna fizika:
 • Atomske jezgre, njihovo oznaèavanje i nuklearne reakcije
 • Defekt mase i energija vezanja
 • Energija nuklearnih reakcija
 • Energija vezanja po nukleonu
 • Zakon radioaktivnog raspada

  Relativnost i kvantna fizika:
 • Osnove teorije relativnosti   
 • Relativistièka kinetièka energija   
 • Kvarkovi
 • Pametni elektroni, neuhvatljive èestice, valovi vjerojatnosti i... uputnica za Vrapèe
 • Ako ste mislili da je ovo bilo bizarno, upoznajte dr. Heisenberga
 • Rodoslovlje èestica
 • "Što je, Ivice, sjediš i razmišljaš?"
  "Ne, profesore, samo sjedim."