Dalibor Perkoviæ


Fizika
(beta-verzija)

Prag ocjena:

30-40 - (2)
41-51 - (3)
52-63 - (4)
64-75 - (5)
Tko želi, može doći u moj ured, Ksaver, soba 302, pogledati test. Tu sam uglavnom u toku radnog vremena, ali povremeno izlazim (držanje predavanja, slušanje predavanja, ručak...) pa bi bilo dobro najaviti se unaprijed. Ako nikako ne možete u toku radnog vremena (dakle do 16h), javite pa ćemo se nekako dogovoriti.

Negativna ocjena na kolokviju će se "ispravljati" na usmenom ispitu koji će prof. Levanat dogovoriti s vama na predavanjima. Isto vrijedi i za one koji žele višu ocjenu.
Rezultati 1. kolokvija iz fizike za redovni studij fizioterapije, 1. godina, nalaze se ovdje

NOVI TERMIN za kolokvij iz fizike, redovni studij fizioterapije, 1. godina
PONEDJELJAK u 9:00 sati, Ksaver, dvorana 403
Iako sam neslužbeno najavljivao termin za utorak, na žalost, zbog pretrpanosti predavaona, to neće biti moguće. Zato je ovaj najnoviji termin stavljen na ponedjeljak. Postavio sam novi stupac u tablici za prijave i molim da se zainteresirani za taj termin upišu, radi orijentacije meni i svojim kolegama. Prednost imaju studenti br.91-100 i molim da se njima ostavi prvih deset mjesta.
IZMJENA termina u ponedjeljak, 25. studenog
Redovni studij fizioterapije, 1. godina
Zbog nemogućnosti pronalaženja dvorane, termin se pomiče sat i 15 minuta unaprijed. Dakle, kolokvij će se održati u 9:45 u dvorani 403.

Kolokviji u petak će se održati u 11:00 i 11:50 (dakle, drugi termin je 10 minuta ranije) u dvorani 404.
Obavijest: 1. godina fizioterapije, REDOVNI
Na terminu u ponedjeljak, 25. studenog, prioritet imaju studenti br. 91-120 (po službenom popisu) zato jer u ostalim terminima imaju druge obaveze. Popis koji je u dokumentu će se korigirati tako da ovih 30 studenata imaju prvenstvo, a ostali će moći prisustvovati dok se ne popuni dvorana (na raspolaganju bi trebalo biti 30-40 mjesta).
Korekcija će se obaviti na licu mjesta, a ne u ovom dokumentu, tako da to imate na umu. Zapravo, računajte da je termin u ponedjeljak zauzet studentima br.91-120 i da će MOŽDA biti mjesta za manje od deset ostalih.

Također molim sve koji su se upisali na više termina, da se sada odluče na JEDAN termin, a na svim ostalima uklone "bold" formatiranje sa svog imena i prezimena, kako bismo i ja i ostali studenti znali o kolikom broju je riječ.

Studenti koji ne polože kolokvij u ovom terminu ostaje mogućnost pismenog ispita na kraju semestra.

Ukoliko, uvidom u raspored, utvrdim da netko nije prisustvovao kolokviju zato jer zaista fizički nije mogao, jer je u svim terminima imao predavanja, u dogovoru s takvima ćemo odrediti još jedan termin koji će biti rezerviran samo za njih. Ali molim da mi se takvi, ako ih ima, jave do kraja ovog tjedna. Molim da u mailu koji ćete mi poslati (na adresu na @zvu.hr) navedete koji ste redni broj po službenom popisu.
Ponedjeljak, 18. studenog, 2013.
TERMINI KOLOKVIJA IZ FIZIKE
Redovni studij fizioterapije, 1. godina


Utorak, 19. studenog, 10:30
Ksaver, soba 302

Srijeda, 20. studenog, 10:30
Ksaver, dvorana 405

Petak, 22. studenog, 11:00 i 11:50
Ksaver, dvorana 404

Ponedjeljak, 25. studenog, 9:45
Ksaver, dvorana 403
Također, pošto se za ovaj termin javilo preko 90 studenata, molim da se svi koji su se javili otprilike nakon 30. mjesta odluče za neki od ostalih termina u srijedu ili petak. Nakon ponedjeljka (ipak) neće više biti termina za kolokvij.
KOLOKVIJ IZ FIZIKE ZA STUDENTE FIZIOTERAPIJE, 1. GODINA, REDOVNI STUDIJ
Kliknite OVDJE


Ova stranica i sav sadržaj na njoj su neslužbeni

 • Dva zadatka - tlak, sila i tok tekućine

  Nuklearna fizika:
 • Atomske jezgre, njihovo oznaèavanje i nuklearne reakcije
 • Defekt mase i energija vezanja
 • Energija nuklearnih reakcija
 • Energija vezanja po nukleonu
 • Zakon radioaktivnog raspada

  Relativnost i kvantna fizika:
 • Osnove teorije relativnosti   
 • Relativistièka kinetièka energija   
 • Kvarkovi
 • Pametni elektroni, neuhvatljive èestice, valovi vjerojatnosti i... uputnica za Vrapèe
 • Ako ste mislili da je ovo bilo bizarno, upoznajte dr. Heisenberga
 • Rodoslovlje èestica
 • "Što je, Ivice, sjediš i razmišljaš?"
  "Ne, profesore, samo sjedim."